ÖSA 640 Fällsåg 1972

ÖSA 640 Fällsåg 1972

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÄLLSÅG ÖSA 640 är en vidareutveckling av en tidigare 0-serie med samma beteckning. Den nya konstruktionen bygger på samma principer och komponenter som tidigare, men innehåller ändå väsentliga förbättringar. Hydraulsystemet har vidareutvecklats varigenom ökad driftsäkerhet och prestation erhållits. Bl.a är frammatningen av sågvärdet automatiskt reglerad med hänsyn till motståndet i sågkedjan vilket också minskar risket för fastsågning.

Montering av fällsågen förutsätter att basmaskinens hydraulsystem uppfyller vissa krav som varierar beroende på basmaskinens övriga utrustningar. Kranen måste vara hydrualiskt anpassad och konstruerad och dimensionerad, att den tål de påfrestningar den utsätts för i samband med fällsågen. Utprovade och väl anpassade kranar är ÖSA-380 och ÖSA-398.

Mer i samma kategori: