Om oss

ÖSA spelade en stor och viktig roll inom utvecklingen av maskiner och utrustningar för det mekaniserade skogsbruket. Främst inom kortvirkesmetoden men även maskiner för helträds-hantering utvecklades. Företaget växte från tre personer inom familjen Östberg till 700 anställda. Den tekniska utvecklingen gick från hästkälkar och vagnar till kompletta skotare och skördare.

ÖSA hade också stor betydelse för den lokala samhällsutvecklingen. En stor del av den expansion som Alfta genomgick under tiden från början av 60-talet till och med 80-talet var kopplad till människor anställda vid ÖSA. Även andra delar av södra Hälsingland påverkades.

För att bevara kunskapen om ÖSA:s grundare och företagets viktiga roll har ÖSA Historiska Förening bildats. I ett första skede kommer föreningen att ha en mindre utställning vid Ol-Andersgården i Alfta samt arrangera ÖSA-nostalgi, ett event med bl.a. en historisk maskinutställning i v 40 2015. På längre sikt är målsättningen att skapa ett museum.

Styrelse för 2018:

Ordförande Karl-Erik Jonsson
Sekreterare  Per-Åke Wiklund
Kassör Kjell Lundin
Ledamot Göran Junevik
Ledamot Jan-Erik Grims
Ledamot Christer Lindström
Suppleant Lasse Larsson
Suppleant Jan Brinka