Om oss

ÖSA spelade en stor och viktig roll inom utvecklingen av maskiner och utrustningar för det mekaniserade skogsbruket. Främst inom kortvirkesmetoden men även maskiner för helträds-hantering utvecklades. Företaget växte från tre personer inom familjen Östberg till 700 anställda. Den tekniska utvecklingen gick från hästkälkar och vagnar till kompletta skotare och skördare.

ÖSA hade också stor betydelse för den lokala samhällsutvecklingen. En stor del av den expansion som Alfta genomgick under tiden från början av 60-talet till och med 80-talet var kopplad till människor anställda vid ÖSA. Även andra delar av södra Hälsingland påverkades.

Styrelse för 2020:

Ordförande Karl-Erik Jonsson
Sekreterare  Per-Åke Wiklund
Kassör Peter Hammarström
Ledamot Göran Junevik
Ledamot Jan-Erik Grims
Ledamot Christer Lindström
Suppleant Lasse Larsson
Suppleant Jan Brinka