Kort historik om ÖSA

ÖSA – En industrihistoria

ÖSA-epoken startades i en liten bysmedja i Alfta år 1913. Grundaren Jonas Östberg var känd i bygden som en duktig smed och hovslagare. Utöver detta tillverkade han i sin smedja olika redskap för att underlätta det tunga skogsarbetet. Detta ledde bl a till att han fick patent på en vändkrok.

Till produkterna hörde timmerkälkar som han tillverkade ända fram till 1950-talet. Skogsarbetet präglades fortfarande av manuellt arbete med yxa och timmersvans.

Det var sönerna Martin och Gunnar som senare skulle sätta Alfta på världskartan. Efter deras inträde i företaget hade man nu tagit steget in i teknikåldern. En elsvets hade nu inköpts som innebar en ny inriktning i tillverkningen. Martin lärde sig svetsa med hjälp av ett kompendium. Man började tillverka t ex virkesvagnar till sågverk och hästvagnar med gummihjul som man plockat från gamla bilar.

Många bilar stod övergivna i lador på grund av världskriget. Bilar som företaget kunde köpa in för ett överkomligt pris, vars däck kunde användas till hästvagnar.

En idé man funderat på var att kunna använda traktorer i skogen. Hästar var det som ännu användes. Men anade att traktorer var något som snart skulle användas i skogen.

Det var först i mars 1952 det började hända något. På Alfta södra Finnskog hade Calle Larsson från Hedeviken, monterat gamla vesselband på en avkortad lastbil för timmerkörning ur skogen. Calle kom en dag till ÖSA med ett trasigt styrstag för att få det hopsvetsat. Över en kopp kaffe enades man att samarbeta för att utveckla ett traktorband.

Från den dagen var sig inget likt på företaget. Martin och Calle var i Grannäs på dagarna och provade nya idéer. Arbetarna på verkstan fick fullt upp med att tillverka efter de ideer som Martin tog hem på kvällarna. En månad senare i april anställdes också Calle Larsson som idéspruta och konstruktör.

På våren 1952 började utvecklandet av en bandförsedd traktor. En Bolinder-Munktell BM-10 köptes in. Från det traktorn lossats från järnvägsvagnen hade man på fyra dygn försett den med band. Den första halvbandaren var född. En milstolpe i företagets historia. Två dagar senare transporterades traktorn till det stora Lantbruksmötet i Eskilstuna där den väckte stort intresse hos bl aBolinder-Munktell, som man senare tecknade ett samarbetsavtal med. Ett samarbete som varade i 23 år. Ett halvår senare stod drygt 100st  traktorchassier och väntade på att utrustas med Alfta-band, som det nya bandet kom att heta.

Nu skulle en unik utveckling inom svensk industri inledas. Det var NU hela skogsvärlden fick veta var den lilla bondbyn Alfta låg någonstans.

Ett samarbete med BM inleddes med syftet att utveckla en s k  skogstraktor med helband som var specialgjord för skogskörning. Det blev den välkända Bamse. Den presenterades på Skogsveckans maskinvisning i april 1957. Bamsen kom att tillverkas i över 800 ex och var den första riktiga skogsmaskinen.

ÖSA var en stor bidragande orsak till att det mekaniserade skogsbruket nästan skenade under 1960-talet. Gamla metoder ersattes med nya och ÖSA stod för många tekniska lösningar. Nu började nya maskintyper se dagens ljus och det manuella skogsarbetet minskade alltmer.

Under de år som följde utvecklades olika utrustningar och maskiner för skogen. Elektronik och data blev mer och mer en del i tekniken. När processorer och skördare började tillverkas förde datatekniken med sig att många funktioner sköttes automatiskt.

För att de allt dyrbarare maskinerna skulle skötas på bästa sätt byggdes ÖSA-skolan 1972. Där erhöll förarna till varje maskin som levererades en grundlig utbildning i körning och servicekunskap.

Ett viktigt steg i maskinutvecklingen kom 1973 då Basmaskin ÖSA 270 med påbyggd ÖSA 670 Fällare-Läggare presenterades. Utrustad med den s k hydrostatiska transmissonen. Som innebar en mjuk körning utan påfrestande vibrationer för både förare och maskiner. Denna transmission hade- och har fortfarande sina största fördelar i just skogsmaskiner.

Under åren som följde kom nya satsningar på maskiner. ÖSA 260 skulle bli en av dessa och naturligtvis försedd med den nya hydrostatiska transmissionen. Den kunde förses med Processor, Skördare och Lunnare m m.

Därefter kom ”lillebror” ÖSA 250. Den var i första hand en skotare med olika hjulalternativ men var även utmärkt för andra påbyggnader. ÖSA 250 blev mycket omtyckt av privata maskinägare.

Det ansträngda konjunkturen som pågått några år ledde fram till konkreta diskussioner om samgåenden. ÖSA kom överens om samarbete med Volvo-BM men stoppades av facket Metall då man ansåg att alla tillverkare skulle ingå i ett samarbete. Under de följande åren sålde Gunnar och Martin Östberg sina ägarandelar till Rauma-Repola 1981 och ÖSA fick därmed finska ägare.

En ny maskin ÖSA 280 Master presenterades 1985. Den kunde även användas som engreppskördare som ÖSA börjat. Det blev den sista utvecklade och tillverkade maskinen vid ÖSA.

År 1988 bildas FMG, Forest Machine Group, det samlade namnet för alla skogsmaskintillverkare. Samma år inleds ett samarbete mellan FMG och Timberjack i Canada som förvärvas 1989. Timberjack blir också det nya namnet på företaget 1992.

När nedläggningen kom 1993 möttes beskedet med bestörtning. Företagsledningen hade då beslutat att flytta all utveckling och tillverkning till Filipstad. Endast en serviceverkstad och ett försäljningskontor blev kvar. Tiderna hade under lång tid varit svåra och skogsmaskinmarknaden präglades av överproduktion.

De anställda som varit med längst kunde nu se tillbaka på en unik industrihistoria som började 1952, med några prov med en bandförsedd gammal lastbil. För att några månader senare presentera en helt ny produkt, en Ösaband-utrustad traktor vid Lantbruksmötet i Eskilstuna. Det här blev startskottet på en makalös utveckling som tyvärr avslutades abrupt 1993 då ÖSA-eran var ett minne blott. Då hade ÖSA varit marknadsledare i många år och presenterat en lång rad maskiner och utrustningar. Tekniska lösningar som fortfarande i dag används. Företagets devis ”ÖSA främst i skogen” var ledstjärnan i många år och som de anställda kände stolthet i.

År 2000 övertog John Deere USA slutligen utveckling och tillverkning av skogsmaskiner vid sin fabrik i Joensuu i Finland. John Deere räknas idag till en av världens största tillverkare av maskiner inom jord- och skogsbruk.